Mushiuta Music Collection

Tracks List :
Mushiuta Drama CD Mushiuta bug 01 ”Yume Mawasu Ginsou”
Mushiuta Drama CD Mushiuta bug 02 ”Yume Utsusu Hamon”
Mushiuta Drama CD Mushiuta bug 03 ”Yume Torawareru Senhime”
Mushiuta Drama CD Mushiuta bug 04 ”Yume Nerau Hanazono”
Mushiuta Drama CD Mushiuta bug 05 ”Yume Ayatsuru Yousei”
Mushiuta Drama CD Mushiuta bug 06 ”Yume Mekuru Shisho”
TV Anime Mushiuta Intro Theme – Mushiuta
TV Anime Mushiuta Outro Theme – Sayonara