Magic Kaito 1412 OP2 - Ai no Scenario

Ai no Scenario

Track List
01 Ai no Scenario
02 Yukidoke
03 Ai no Scenario -instrumental-
04 Yukidoke -instrumental-