Magic Kaito 1412 ED2 - Koi no Jumyou

Koi no Jumyou

Track List
01 Koi no Jumyou
02 Iya Shiran kedo
03 Sports
04 Koi no Jumyou (TV Ver.)