Magic Kaitou 1412 OP – Kimi no Matsu Sekai

lagoon_H1-4_初回

Kimi no Matsu Sekai

Track List
01 Kimi no Matsu Sekai
02 Dear friend
03 Are You Ready?
04 Kimi no Matsu Sekai (Instrumental)